Facebook pixel
0700 890 550700 890 55
Защо не ме одобряват за ...

Защо не ме одобряват за кредит

1402 / 2022
Кандидатствате за кредит с мисълта, че веднага ще получите одобрение, но изненадващо отговорът е отрицателен. В този случай е добре да помислите защо се е стигнало до това решение.

Лоша кредитна история

Най-честата предпоставка, да не се стигне до одобряване е влошена кредитна история. Всяка компания, независимо дали банкова или небанкова, когато разглежда вашата молба ще направи проверка на кредитно ви досие в Централен кредитен регистър. Справката от ЦКР съдържа информация за:
  • текущото състояние на кредитите;
  • просрочия по активни и погасени заеми;
  • нови кредити - такива, подадени след последния отчетен период и техния договорен размер;
  • информация за лицата - съдлъжници и/или поръчители.
Независимо дали имате неплатени в срок задължения, редовно забавяте плащанията по вноските си или кандидатствате постоянно за нови заеми, вие ще попаднете в ЦКР с негативна история. Имайте предвид, че информацията в Регистъра се съхранява пет години назад и, ако сега не сте получили одобрение, това е възможно да се случи и при повторно кандидатстване в близко бъдеще, въпреки че всяка компания има различни критерии за одобрение.Защо не ме одобряват за кредит - CREDI YES

Свръхзадлъжнялост или често кандидатстване

Притиснати от обстоятелства или по други причини, не се нагърбвайте със задължения, които ще ви бъде трудно да обслужвате. Влизайки в порочния кръг на постоянно кандидатствате за ново, преди да сте изплатили старото си задължение, шансовете за одобрение намалят, независимо дали е с цел рефинансиране или обединяване. Честото кандидатствате в различни компании също се отразява в кредитната ви история. То ще даде сигнал, че имате финансови проблеми и има възможност да не бъдете редовен платец. Кандидатствайте само тогава, когато наистина се налага. В този случай ви съветваме да пристъпите към обединяване на вашите задължения, така ще намалите общия размер на вноските и ще изплатите дълга си при облекчени условия.

Поръчител по необслужван кредит

Приятел в нужда се познава, но дали това правило има изключения. Ако близък ви помоли да станете негов поръчител, помислете добре дали това е разумно решение. Защо? Защото в случай, че той спре да го обслужва, ще се сдобиете със задължение, което освен, че ще лиши бюджета ви от средства, може да окаже влияние на вашите финансови нужди, когато се наложи. Все пак наличието на поръчител дава шанс за по-големи суми и по-добри условия.

Липса на доход или лоша преценка

Няма как да получите заем, ако нямате възможност да го изплащате. Повечето кредитни институции дори поставят изисквания за трудов договор и определен трудов стаж. Дори пред компании като Креди Йес, които нямат задължителни условия за доказване на доход, ще е необходимо да декларирате регулярните си приходи, макар и те да са от извънтрудови правоотношения.
Вашите приходи трябва да отговарят на разходите ви. Ако доходите ви няма да бъдат достатъчни за покриване на месечните разноски, няма да получите одобрение или ще получите такова за много по-ниска сума от тази, която първоначално сте заявили.

Разминаване в декларираната и реалната информация за клиента

При кандидатстването е изключително важно да предоставите вярна информация. В случай, че реалните данни се разминават с декларираните от вас, това може да рефлектира върху решението на кредитната компания и да не се стигне до одобряване на заем. 


Какво представляват бързи кредити с лошо цкр
Научете повече за кредити за пенсионери
Заяви кредит
Потребителски кредит Ипотечен кредит
Този сайт използва бисквитки за да подобри услугите и опита на потребителите. Ако решите да продължите разглеждането му автоматично приемате тяхното използване. Подробна информация